DOKUMENTASI SARANA DAN PRASARANA
BIDANG TEMPAT IBDAH KELURAHAN PATEMON

NO
NAMA LOKASI
KEADAAN
KETERANGAN
      1             Masjid Roudlotul Mukminin   BAIK PATEMON
         2   Masjid Al-Asror   BAIK PATEMON
        3  Masjid At Taqwa   BAIK PATEMON
       4  Masjid Roudlotil Hadroh   BAIK PATEMON
       5  Masjid Al Hikamh   BAIK PATEMON
       6   Masjid Al Mutaqin   BAIK PATEMON
        7   Masjid Baitul Mujahid   BAIK PATEMON

Tabel 1. Sarana dan prasarana bidang tempat ibadah