PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN LINGKUNGAN KELURAHAN

NO
TANGGAL KERJASAMA
NAMA INSTANSI
NAMA KEGIATAN
FOTO DOKUMENTASI
1 03 Januari 2019 AKBID HUSADA KULIAH KERJA NYATA
2  12 Februari 2019 FKKS PATEMON JUMAT PANTAU JENTIK
3  04 Januari 2019 KETUA RT/RW/LPMK PRAMUSRENBANG TAHUN 2020
4  03 Maret 2019 KECAMATAN GUNUNGPATI LOMBA KELURAHAN SEHAT
5  15 Januari 2019 KETUA RT/ RW/LPMK MUSRENBANG KELURAHAN

Tabel.1.1 Pelaksanaan Kerjasama Dengan Lingkungan Kelurahan

 

HASIL DAN OUTPUT KERJASAMA LINGKUNGAN KELURAHAN

NO
TANGGAL PELAKSANAAN
NAMA INSTANSI PELAKSANA
HASIL OUTPUT/KERJASAMA
1 02/02/2019 AKBID HUSADA MENJALANI KKN SELAMA 2 MINGGU
2 12/02/2019 FKKS PATEMON HASIL PANTAU JENTIK ABJ 95.5 %
3 04/01/2019 KETUA RT/RW/LPMK RANCANGAN PEMBANGUNAN UNTUK WILAYAH RT
4 03/03/2019 KECAMATAN GUNUNGPATI MENJADI JUARA 2 LOMBA KELURAHAN SEHAT
5 15/01/2019 KETUA RT/ RW/LPMK MUFAKAT PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Tabel.1.2 Hasil Dan Output Kerjasama Lingkungan Kelurahan

 

PERMASLAHAN DAN SOLUSI

NO
NAMA KEGIATAN
PERMASLAHAN 
SOLUSI
1 KULIAH KERJA NYATA AKBID TEMPAT DAN LOKASI KEGIATAN KKN DITEMPATKAN SESUAI HASIL SURVEY
2 JUMAT PANTAU JENTIK FKKS KURANGNYA ALAT PEMANTAU JENTIK MENAMBAH ALAT SEPERTI SENTER
3 PRAMUSRENBANG TAHUN 2020 TIDAK MERATANYA PEMBANGUNAN PENGUSULAN PEMBANGUNAN SETIAP RT
4 LOMBA KELURAHAN SEHAT LOKASI PENILAIAN YANG JAUH  MENGGUNAKAN MOBIL UNTUK JURI MENILAI
5 MUSRENBANG KELURAHAN TIDAK HADIRNYA SEJUMLAH KETUA RT MEMBERIKAN MUFAKAT KEPADA PESERTA

Tabel.1.3 Permasalahan dan solusi Lingkungan Kelurahan